Kreu

Mirë se erdhët në Assist Impact

Mirë se erdhët në web-site të Assist Impact. Themeluar në 2012 në Tiranë, Shqipëri, Assist Impact është një produkt i financuar nga USAID për ngritjen e kapaciteteve. Assist Impact i përkushtohet ngritjes dhe ruajtjes së kapaciteteve të individëve, grupeve, komuniteteve, institucioneve dhe organizatave për të kontribuar në mirëqënien e një shoqërie të begaë dhe përfshirëse që luan një rol ndërtues në botë.


VENDNDODHJA

Postimet me te fundit