Category Archives: Lajme

KERKESE PER OFERTE

PUNIME RINOVIMI PER PERSHTATJEN E QENDRAVE TE FORMIMIT PROFESIONAL NE TIRANE (NR4) DHE VLORE PËR PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUAR

Assist Impact, një organizatë lokale e mbështetur nga USAID/Albania, po kërkon oferta nga kompani ndërtimi shqipëtare për të zbatuar punime rinovimi në Qendrat e Formimit Profesional në Tiranë (nr 4) dhe në Vlorë. Punimet do të përmirësojnë infrastrukturën fizike dhe do i përshtasin për personat me aftësi të kufizuar. Fillimi i punimeve është jo më herët se fillimi i Marsit 2016 dhe përfundimi i punimeve jo më vonë se 31 Mars 2016. Vlera totale e punimeve nuk duhet të kalojë vlerën 8,000,000 LEK (përfshirë TVSH) dhe do të bazohet në specifikimet teknike të përcaktuara nga Assist Impact.

Paketa e aplikimit që përfshin detajet e punimeve dhe kërkesat specifike do tju jepen kompanive të interesuar duket bërë një kërkëse në adresën info@assistimpact.org.

Afati i dorëzimit të ofertave është data 16 Shkurt ora 10:00 paradite. Për më shumë informacione për Assist Impact vizitoni faqen www.assistimpact.org.

(English) Youth Empowerment Grants Strengthening Economic Prosperity

Na vjen keq , faqja eshte e mundur vetem ne gjuhen Anglishte Amerikane.

Ne Ndihme te Organizatave qe Asistojne Popullsine Minoritare

Ne Ndihme te Organizatave qe Asistojne Popullsine Minoritare

Ne Ndihme te Organizatave qe i Sherbejne Individeve me Aftesi te Kufizuara

Ne Ndihme te Organizatave qe i Sherbejne Individeve me Aftesi te Kufizuara

Grante per Fuqizimin Ekonomik te Grave-Vende Pune per Grate e Margjinalizuara

Grante per Fuqizimin Ekonomik te Grave-Vende Pune per Grate e Margjinalizuara

Punetore qepje kepucesh

Pas perfundimit te kursit  2 mujore per punetor qepje kepucesh ne Qendren e Formimit Profesional, Durres, sot filloi praktika 1 mujore prane firmave te prodhimit ne Durres. 15 kursante do te xhvillojne praktiken 1 mujore me mundesi zbatimi te njohurive te perftuara gjate kursit si dhe me mundesi punesimi prane ketyre firmave.

Mirembajtje e makinave te veshjeve dhe kepuceve ne Fier

“Dymbëdhjetë pjesëmarrës kanë përfunduar praktiken e tyre njëmujore ne firmat e prodhimit te veshjeve dhe këpucëve, të firmave të ndryshme në Fier për të praktikuar aftësitë qe kanë mësuar në mirëmbajtjen e makinave te veshjeve dhe këpucëve gjatë një kursi katër mujor të ofruar nga Qendra e Trajnimit Profesional në Fier me mbështetjen e Assist Impact”.

Democracy Grants

REQUEST FOR APPLICATIONS FOR DEMOCRACY GRANTS

Assist Impact, a local organization supported by USAID/Albania, is seeking applications from local non-governmental organizations to implement approximately five to six Democracy Grants focused on Active Citizenship and Accountability.

The activities should last from two to nine months, starting not earlier than early March 2015 and ending no later than November 30, 2015.

Grant amount limited to less than ALL 2,700,000 each, with cost sharing or leveraging of at least 5% required. Lower budgets nearer ALL 1,700,000 – ALL 2,000,000 may be preferred. Activities should be aimed at one or more of the following:

 • Promoting accountability, transparency and/or anti-corruption mechanisms
 • Combating informality and unequal enforcement of laws (Note: Activities cannot involve Albanian State Police)
 • Enhancing a vibrant civil society as an impartial channel for citizens’ voices and holding government accountable
 • Promoting consensus and community building
 • Promoting independent and professional media
 • Protecting human rights including the rights of girls and women to participate fully in social, political and economic life

Supporting free and fair elections (Note: Election-day monitoring will not be considered) The application package including full details regarding these grants and evaluation criteria can be obtained by requesting at:ornela.palushaj@assistimpact.org;

Cc:matty.thimm@assistimpact.org.

The deadline for applications is 10 a.m., February 11, 2015.

USAID dhe “Assist Impact” Mbështesin Fuqizimin e të Rinjve në Shqipëri

Sot, ne 1 Tetor 2014 USAID-i dhe organizata ‘Assist Impact’, nënshkruan 7 Marrëveshje për Grante, per projekte qe synojnë fuqizimin ekonomik e te rinjve dhe perfshirjen e tyre ne proceset demokratike. I Ngarkuari me Pune i Ambasades , Henry Jardine, Zv. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Bardhylka Kospiri, dhe Zv. Ministri i Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujerave, Jani Babi, mbajtën fjalët e rastit në këtë ceremoni. Synimi i granteve është rritja e mundësive të punësimit dhe fuqizimi i të rinjve që të jenë aktivë në shoqëri.

Përmes një procesi konkurrues, Assist Impact ka përzgjedhur 7 OJQ për të mbështetur fuqizimin e te rinjve, duke u fokusuar kryesisht ne punen jashte Tiranës.

Veprimtaria e sotme shënoi nënshkrimin e këtyre 7 marrëveshjeve për grante.  Organizatat që do të zbatojnë këto projekte, janë:

 • Creative Business Solutions, organizatë që do te punoje ne 13 zona rurale, nga Malesia e Madhe ne Gjirokaster, për të trajnuar dhe punesuar te rinj si specialiste ne prodhim bulmetrash, fruta  dhe perime, bimë mjekësore dhe ereza, ruajtjen ne ambjente ftohese dhe serat;
 • Agjencia e Zhvillimit Rajonal (AZhR) Korce, organizatë që do të punojë me bizneset dhe me te rinjte ne zonen e Korces, per te ngritur kapacitetet te rinjve, që kerkohen nga bizneset vendore;
 • Albania Rafting Group, organizatë që do te trajnoje te rinj per te punuar si guida, si dhe do te ofroje trejnim te specializuar per ndihmën e shpejte per guidat ne sportin e rafting-ut, si dhe do te punoje me menaxheret e shtepive mikpritese (Guest House) dhe me materialet informative;
 • Shoqata për Integrimin dhe Zhvillimin Komunitar (ShIZhK),
 • Shoqata Kombëtare e Blegtoreve Shqiptare (LEAA), organizatë që do të punoje ne sektorin e blegtorise ne Lushnje, Shkoder, Korce dhe Kukes, ku ajo ka identifikuar nevojen per specialiste ne drejtim te nderzimi artificial, te kontrollit te mastitit  dhe kujdesit ndaj thundrave te gjedhit dhe te te imtave
 • Rrjeti Alumni i Studenteve Shqiptare (AS@N), organizatë që do te zhvilloje trajnime, do te gjeje mundesi per praktike profesionale (internship) dhe do te punesoje studentë ose te sapodiplomuar ne pune dhe pozicione te ndryshme ne Shkoder, Vlore dhe Tirane.
 • Epoka e Re Fier, organizatë që do të nxisë pjesëmarrjen e te rinjve në proceset demokratike, duke krijuar Grupe Këshillimi të të Rinjve, në Patos dhe Fier, të cilat do të lidhen e komunikojnë me strukturat e qeverisjes për ceshtje të interesave të vecanta për të rinjtë.

Kërkesë për aplikime për grantet për fuqizimin e të rinjve

Assist Impact, me mbështetjen e USAID / Shqipëri, kërkon aplikime nga organizata lokale jo qeveritare për zbatimin e gjashtë deri në tetë Granteve për Fuqizimin e të Rinjve, të përqëndruara në Punësim dhe/ose Qytetari Aktive.

Aktivitetet duhet të fillojnë në gjysmën e dytë të Shtatorit 2014 dhe të përfundojnë brenda gjysmës së parë të muajit Korrik 2015. Këto grante janë të kufizuara shumën maksimale prej 2.000.000 lekë secili. Paketa e aplikimit, duke përfshirë objektivat e përcaktuara për punësimin e të rinjve si dhe projektet për pjesëmarrjen e të të rinjve, si dhe informacion më të plotë lidhur me këto grante dhe kriteret e vlerësimit mund të kërkohet në adresën e e-mailit: jugera.ibrahimi@assistimpact.org;
Cc: matty.thimm@assistimpact.org.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 18 Gusht 2014, ora 10:00 am.