KERKESE PER OFERTE

PUNIME RINOVIMI PER PERSHTATJEN E QENDRAVE TE FORMIMIT PROFESIONAL NE TIRANE (NR4) DHE VLORE PËR PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUAR

Assist Impact, një organizatë lokale e mbështetur nga USAID/Albania, po kërkon oferta nga kompani ndërtimi shqipëtare për të zbatuar punime rinovimi në Qendrat e Formimit Profesional në Tiranë (nr 4) dhe në Vlorë. Punimet do të përmirësojnë infrastrukturën fizike dhe do i përshtasin për personat me aftësi të kufizuar. Fillimi i punimeve është jo më herët se fillimi i Marsit 2016 dhe përfundimi i punimeve jo më vonë se 31 Mars 2016. Vlera totale e punimeve nuk duhet të kalojë vlerën 8,000,000 LEK (përfshirë TVSH) dhe do të bazohet në specifikimet teknike të përcaktuara nga Assist Impact.

Paketa e aplikimit që përfshin detajet e punimeve dhe kërkesat specifike do tju jepen kompanive të interesuar duket bërë një kërkëse në adresën info@assistimpact.org.

Afati i dorëzimit të ofertave është data 16 Shkurt ora 10:00 paradite. Për më shumë informacione për Assist Impact vizitoni faqen www.assistimpact.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *